История 

 

Характеристика науково-технічного центру «Аналого-цифрові системи»
Вінницького національного технічного університету

Створений вперше в 1982 році як відділ обчислювальної техніки СКТБ “Модуль” Вінницького політехнічного інституту (нині – Вінницький національний технічний університет). Останні 10 років – НТЦ «Аналого-цифрові системи» є структурним підрозділом науково-дослідної частини університету.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки НТЦ «Аналого-цифрові системи» виконує в співдружності з Інститутом інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії університету.
В основу проектів покладені теоретичні та практичні результати досліджень у двох суміжних напрямках сучасних інформаційних технологій:
- побудови високопродуктивних багаторозрядних аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) з використанням систем числення з ваговою надлишковістю (в тому числі, на основі кодів Фібоначчі та «золотої пропорції»);
- створення спеціалізованих студійних, вимірювальних і моніторингових аналого-цифрових систем для телерадіомовлення.
Перший напрямок, що розвивається в Інституті інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії ВНТУ протягом останніх 30-ти років, представлений високоточними і швидкодіючими АЦП аудіо- та відеосигналів з автоматичною самокорекцією та попередньою обробкою інформації. За цим напрямком в колишньому СРСР та в Україні на сьогодні отримано більше 200 патентів на винаходи, опубліковано декілька десятків монографій та біля сотні статей, захищено півтора десятка кандидатських дисертацій, реалізовано десятки різновидів самокоригуючих АЦП і їх вузлів, в тому числі і в інтегральному виконанні.
Другий напрямок розвивається в науково-технічному центрі «Аналого-цифрові системи» ВНТУ з початку 1990 років та представлений десятками практичних розробок для вітчизняного ринку телебачення і радіомовлення. Це, зокрема, – високоточні вимірювальні системи аналізу параметрів звукових трактів, пристрої і програми для комплексного оцінювання характеристик відео- і аудіосигналів, пристрої для точного задання та синхронізації часу, комп’ютерні програми і системи для автоматизації телерадіомовлення, автоматичної заміни реклами, багатоканального моніторингу ефірного, кабельного та супутникового телебачення. В більшості вказаних аналого-цифрових систем застосовуються принципи надлишковості, самокорекції та автокалібрування, започатковані в першому напрямі. Для вимірювальних каналів багатьох систем розроблено оригінальні метрологічні методики та успішно виконано державну метрологічну атестацію.

Організаційна структура

Науковий керівник – д.т.н., професор Азаров Олексій Дмитрович.
     Завідувач - к.т.н. Крупельницький Леонід Віталійович.

Підрозділи :
1) спеціалізованого студійного обладнання (телефонні аудіо-інтерфейси, системи
рейтингового голосування, системи точного часу, службовий зв’язок);
2) інформаційно-вимірювальної техніки та ефірно-кабельного телебачення (аналізатори параметрів звукових сигналів, вимірювачі та автоматичні регулятори аудіорівнів, відеоаудіокомутатори, комп’ютерні телевізійні рекламні системи, системи телерадіомоніторингу).

Технологія виробництва

Виконуються наступні типові етапи робіт:
— маркетингові дослідження ринку;
— розробка технічних пропозицій та обгрунтувань;
— заключення угод або відкриття внутрішньої тематики;
— моделювання, макетування;
— розробка макетного або експериментального взірця – структурних і принципових схем (аналогових і цифрових), алгоритмів і програм (комп’ютерних і мікропроцесорних) ;
— розробка друкованих плат і металоконструкцій;
— замовлення, придбання комплектуючих і матеріалів (у сторонніх фірм);
— виготовлення друкованих плат (замовлення у сторонніх фірм) і металоконструкцій (на спорідненому виробництві ВНТУ) експериментальних взірців;
— монтаж плат і приладів експериментальних взірців;
— налагодження та дослідження експериментальних взірців;
— опробування та дослідна експлуатація експериментальних взірців у потенційного замовника;
— коректування конструкторської документації;
— розробка текстової документації (паспорт з технічним описом та інструкцією з експлуатації, інструкції оператору (для програм), програми та методики випробувань, програми та методики метрологічної атестації і калібрування (для вимірювальних систем);
— комплектування та виготовлення дослідних (робочих) взірців;
— монтаж та налагодження дослідних (робочих) взірців;
— приймально-здавальні випробування дослідних (робочих) взірців, метрологічна атестація (для вимірювальних приладів);
— передача виробів чи систем замовнику, встановлення на об’єкті експлуатації та навчання обслуговуючого персоналу (при необхідності);
— гарантійне та післягарантійне обслуговування;
— маркетингові та рекламні заходи щодо збуту (почтова та інтернет-розсилка інформації, виготовлення інформаційних листів, прайсів, буклетів, публікування статей в спеціалізованих журналах, участь у семінарах і виставках).