Крупельницький Л.В. Азаров О. Д. Аналого-цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів : монографія / Під заг. ред. О.Д. Азарова, - УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.- 167 с.
      О.Д. Азаров, Л.В. Крупельницький, С.В. Лисюк Комп’ютерні технології визначення спотворень кольоровості у телевізійних системах / // Вісник вінницького політехнічного інституту – В.ВНТУ, 2006 – №3. С. 14 – 20
      
Адаптивне визначення голосової активності при дельта-ущільненні мовленнєвих сигналів [Електронний ресурс] / Ткаченко О. М., Крупельницький Л. В., Хрущак С. В. // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – № 3. – 2011.

  С. І. Перевозніков, Л. В. Крупельницький, В. С. Озеранський. Штучні генерувальні структури діагностування цифрових пристроїв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 3. — С. 82—88